De Rotterdamse Haven in 2023

We geven u een update met betrekking tot de Rotterdamse Haven: geen ernstige ongelukken maar ook minder bezoekende zeeschepen.

haven

De geruchtmakende botsing tussen een watertaxi en een rondvaartboot van Spido op 21 juli 2022 blijft de gemoederen bezighouden. Dat is allerminst vreemd want de zes passagiers van de watertaxi zijn er als door een wonder met beperkte nadelige gevolgen vanaf gekomen. Ze overleefden dankzij een luchtbel onder het ondersteboven geduwde scheepje. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam vorige maand met haar aanbevelingen voor de Rotterdamse Haven, die de nadruk leggen op het beter waarborgen van de veiligheid van bedrijfsmatig passagiersvervoer.

Fietspad op het water

In één van de aanbevelingen dringt de Onderzoeksraad ook aan op "maatregelen om de complexiteit van de vaarweg op de Nieuwe Maas te reduceren, en in te richten op een manier die past bij veilig gebruik, zowel nu als in de toekomst". Het Rotterdamse Havenbedrijf (HBR) kopt de voorzet in door niet alleen de passagiersvaart maar ook de pleziervaart daarin te betrekken. Zo laat het HBR weten voorstander te zijn van een maximumsnelheid van 20km/uur. En men is al sinds 2019 in gesprek over de invoering van aparte vaarstroken voor plezier- en recreatievaart. Woordvoerder Tie Schellekens : "Meer concreet is het plan om hiervoor zogenoemde ‘fietspaden’ in te voeren met een breedte van 50 meter".

Snelheidslimiet

In de praktijk kan het HBR hierover niet zelf beslissen. De Nieuwe Maas is een hoofdvaarweg van ons land waarvoor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de regelgevende instantie is. Omdat die geacht worden ook andere belangen dan de Rotterdamse mee te wegen, is de besluitvorming inherent tijdrovend. Ook de gemeente Rotterdam staat niet uitsluitend in de veiligheidsstand. De watertaxi is bijvoorbeeld een toeristische attractie die niet staat te springen om aan een snelheidslimiet te worden gebonden. Per saldo resulteert dit in de wonderlijke situatie dat je nog altijd zonder vaarbewijs en marifoon de Nieuwe Maas op mag. Als je rekening houdt met je mede-vaarweggebruikers mag je er met je snelle RIB desgewenst zelfs 100km/u varen.

Minder bezoek

Het goede nieuws: waar in het voorafgaande jaar twee grote ongelukken het beeld domineerden deden zich in 2023 geen ernstige ongelukken voor. Het minder goede nieuws is dat het aantal bezoekende zeeschepen met 27.900 ruim 4% lager ligt dan het jaar ervoor en het aantal binnenvaarders met 89.200 zelfs ruim 8,5%. Desondanks is het aantal kleine ongevallen toegenomen met 15% tot 160. Verder zijn de gesignaleerde gevallen van waterverontreiniging door morsen en lekken 12% hoger dan in 2022. Ook op dit punt wordt actie genomen.

Nieuws
  • Pim van der Marel