De Rotterdamse Haven in 2022

Het Havenbedrijf Rotterdam ziet het gebruik van het vaarwater in de stadsregio steeds maar drukker worden. Volgens woordvoerder Tie Schellekens neemt het aantal pleziervaarders die geen ervaring hebben toe en varen die onvoorbereid de haven binnen.

rotterdamse haven

Het Havenbedrijf Rotterdam ziet het gebruik van het vaarwater in de stadsregio steeds maar drukker worden. Volgens woordvoerder Tie Schellekens neemt het aantal pleziervaarders die geen ervaring hebben toe en varen die onvoorbereid de haven binnen.

Desondanks was de pleziervaart gelukkig niet betrokken bij de twee grootste ongelukken van het afgelopen jaar: een dodelijk ongeval met een gekapseisd binnenvaartschip en de geruchtmakende botsing tussen een watertaxi en een rondvaartboot van Spido. De zes passagiers van de watertaxi ontsnapten als door een wonder aan de dood door een luchtbel onder het ondersteboven geduwde scheepje.

Ongelukken

Hoewel het aantal ongevallen met de pleziervaart is afgenomen van 14 in 2018 tot 6 in 2022, is dat geen reden om achterover te leunen. Schellekens: “We noteerden een enorme toename van zogenoemde bijna-ongelukken. Een ongeluk zit in een klein hoekje. En het risico op letselschade bij pleziervaart is groot. Recreatievaart is een kwetsbare groep doordat men vaak over minder ervaring beschikt, een klein vaartuig heeft en vaak met meerdere personen aan boord is”.

Uit de statisteken komt hetzelfde beeld naar voren. Zo werden bijna 100 processen-verbaal aan de pleziervaart uitgereikt tegenover 76 in 2021. Dat betekent een toename van bijna een kwart. En er werd in 2022 in totaal 36 keer een uitgevallen motor bij de pleziervaart geconstateerd. Ten opzichte van 2021 betekent dat een verdubbeling. Dat zou er overigens mede aan kunnen liggen dat dit soort incidenten steeds nauwkeuriger worden vastgelegd.

Een snelle watertaxi. Foto: Pim van der Marel

Pleziervaart

In het persbericht meldt de Rotterdamse havenmeester over de pleziervaart: “Het risico dat het fout gaat, blijft groot. Dus inspecteren we meer, delen meer processen-verbaal uit en we doen veel aan voorlichting: We gaan door met de waterstewards, die voorlichting geven aan passerende recreatievaart. We houden themaweken. We organiseren webinars en nemen actief deel aan ‘Varen doe je samen’.” In ditzelfde kader is het toezicht op het vaargedrag van recreatie- en passagiersvaart geïntensiveerd.

Cameratoezichthouders – een nieuwe functie op het Havencoördinatiecentrum – maken sinds oktober onderdeel uit van de verkeersbegeleiding. Het cameranetwerk in het haven- en industriegebied dat ten dienste staat van Zeehavenpolitie, Douane en Havenbedrijf is uitgebreid van 220 naar 280 camera’s. Alle vaarwegen zijn op deze manier inzichtelijk via het cameraplatform.

Hoewel het al langer bekend is dat het Havenbedrijf voorstander is van nadere regelgeving voor de pleziervaart, lijkt dat nog niet in de pijplijn te zitten. Ik ben echter van mening dat een vaarbewijs en een marifoon hier tot de verplichte uitrusting zou moeten behoren.

Nieuws
  • Pim van der Marel