Het meerstemmige verhaal: Scheepvaartmuseum werkt aan herinrichting VOC-schip Amsterdam

De replica van het VOC-schip Amsterdam wordt opnieuw ingericht om de meerstemmige maritime geschiedenissen en verhalen weer te geven waarbij ook aandacht is voor het geweld binnen de VOC-geschiedenis.

VOC-Schip

Het Scheepvaartmuseum is begonnen aan een nieuwe presentatie van het VOC-schip Amsterdam. Aan boord van de replica van het bekende schip zijn nieuwe tekstboorden geplaatst met een eerste nieuwe verhaallijn. Deze verhaallijnen moeten meer aandacht geven aan de handelsgeschiedenis van de VOC en het geweld dat hier onlosmakelijk mee verbonden is. De eerste fase van de herinrichting is afgerond maar ook in de rest van 2023 en in 2024 zal gewerkt worden aan een "meerstemmig verhaal", aldus het Scheepvaartmuseum.

Een uitgebreider verhaal

Sinds de zomer zijn er nieuwe borden aan boord van de Amsterdam te vinden: tekstborden met illustraties van Anna June. Deze borden, die ontworpen werden door Dana Dijkgraaf, vertellen het verhaal van het leven aan boord, de bouw van het schip, de geschiedenis van de VOC én de koloniale geschiedenis. Vooral dit laatste wordt uitgebreid aangevuld met bijvoorbeeld de betrokkenheid van de VOC bij slavernij en de onderdrukking en het geweld dat met de handel in Azië gepaard ging. Hoewel deze onderwerpen wel besproken werden door gidsen van het museum, waren de verhalen voor de zelfstandige bezoeker nog geen vast onderdeel van de museumervaring. Maar dat zal nu veranderen.

Meer stemmen

Voor het goed weergeven van deze verhalen heeft Het Scheepvaartmuseum gewerkt met input van buitenaf. Externe experts met kennis over koloniale maritieme geschiedenis zijn ingeschakeld voor de herinrichting. Maar ook het publiek mag een steentje bijdragen: het museum vraagt actief naar de ervaring van bezoekers. Zo wordt de vraag gesteld wat het schip voor hen betekent en wat zij graag zouden willen leren tijdens een bezoek aan boord. Deze input zal gebruikt worden voor verdere vernieuwingen.

In 2022 ging Het Scheepvaartmuseum al in gesprek met verschillende experts en werden de VOC-vlaggen aan boord van de Amsterdam vervangen. Het museum vindt het belangrijk om verschillende perspectieven aan te horen en op die manier nieuwe inzichten op te doen om een meerstemmig verhaal te creëren.

Nieuws
  • Scheepvaartmuseum
  • Twycer