Kajuitzeiljachten voortaan tegen laag btw te huur

Bedrijven mogen voortaan onder voorwaarden kajuitzeiljachten tegen het lage btw-tarief verhuren. HISWA Vereniging procedeerde jarenlang om dit voor elkaar te krijgen.

Zwemmen

Het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch deed deze uitspraak in het hoger beroep die HISWA Vereniging met haar leden aanspande tegen de Belastingdienst. De uitspraak is van grote betekenis voor de aangesloten bootverhuurbedrijven bij HISWA. Voor open zeilboten, waterskiën, surf- en SUP-planken en vaar- en zeilscholen deed de rechtbank eerder al uitspraken dat deze onder voorwaarden onder het lage btw-tarief vallen.De rechtbank in ’s-Hertogenbosch oordeelde in hoger beroep dat met de verhuur van kajuitzeiljachten, met de daarbij behorende begeleiding, gelegenheid gegeven wordt tot sportbeoefening vanuit een sportlocatie. Voor open zeilboten, waterskiën, surf- en SUP-planken deed de rechtbank in 2016 in deze zaak al uitspraak dat deze onder voorwaarden onder het lage btw-tarief vallen. De rechtbank vindt dat de fysieke inspanning bij het zeilen in een kajuitzeiljacht als sport is aan te merken. Dat niet iedere huurder deelneemt aan zeilwedstrijden doet niets af aan die inspanning en het sportieve karakter van zeilen in een kajuitzeiljacht. Ook zeilers die ontspannend varen, zijn aan het sporten.Op grond van de btw-richtlijn mag het verlaagde btw-tarief toegepast worden op het verlenen van het recht gebruik te maken van een sportaccommodatie. Watersportbedrijven die zich kwalificeren als sportlocatie en aanvullende, op de sport toegespitste, dienstverlening leveren, kunnen door de uitspraak nu ook voor kajuitzeiljachten het lage btw-tarief doorberekenen. Voor open zeilboten, waterskiën, surf- en SUP-planken en voor vaar- en zeilscholen dwong HISWA Vereniging dit lage btw-tarief eerder in rechtszaken al af.

Stimulans voor betaalbare verhuur

Manager afdeling recreatie Stijn Boode van HISWA Vereniging is verheugd: "We werkten meer dan vier jaar aan deze zaak. Het is een belangrijke uitspraak voor watersportbedrijven. Een lager btw-tarief is een stimulans om de professionele verhuur betaalbaar te houden. De afgelopen jaren stegen veel kosten voor deze bedrijven. Op deze wijze blijft huren aantrekkelijk voor zowel watersporters als bedrijven. We moeten nog even afwachten of dit ook onherroepelijk wordt, maar deze uitspraak is voor de branche in ieder geval heel goed nieuws."HISWA Vereniging biedt bij haar aangesloten bedrijven in samenwerking met de fiscalisten van DHK Tax & Legal (HISWA Supplier) begeleiding bij het juist indienen van de btw-aangifte. De Belastingdienst kan nog in cassatie gaan tegen het hoger beroep. Zodra de uitspraak onherroepelijk is kunnen kajuitzeiljachten, mits aan de voorwaarden voldaan wordt, tegen het lage btw-tarief verhuurd worden.