Rijkswaterstaat heeft oplossing tegen waterplantenoverlast

De laatste jaren is er steeds meer overlast van waterplanten voor de pleziervaart. Rijkswaterstaat heeft nu een duurzame oplossing.

Waterplanten

Rijkswaterstaat erkent de klachten van de watersporters en denkt de oplossing te hebben gevonden voor het bestrijden van de wildgroei. Met name het markermeer staat in de zomer groen van de planten. Half april start de samenwerking met het Amerikaanse onderzoekscentrum Crystal River, die sinds 2017 met succes de sirenia inzetten. 

Duurzame bestrijding 

Het bedrijf uit Florida doet al jaren onderzoek naar de biologische bestrijding van waterplanten. CEO en bioloog van Crystal River George Manatee legt uit: “In Florida hebben we al jaren veel problemen met waterplanten. We hebben te maken met warme wateren, het perfecte groeigebied voor diverse hydrofyten. We hebben eerst bodemonderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de ideale groeiomstandigheden, zodat we deze tegen kunnen gaan. Echter zonder succes, want door de bodem aan te passen zouden we de natuurlijke omgeving moeten beschadigen. Daarom leek het ons beter om te kijken naar organismen die van nature de planten eten. We lieten ons inspireren onderzoeksresultaten van DHIA.” 

Rijkswaterstaat is erg enthousiast over de resultaten uit het rapport van Manatee. “We zien dat de begroeiing met zo’n 40 % is gedaald in anderhalf jaar tijd,” vertelt Rob de Geus van Rijkswaterstaat. “In Nederland zou het nog meer effect kunnen hebben, aangezien we hier slechts in de zomermaanden een overschot aan waterplanten hebben. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat we moeten bijvoeren tijdens de wintermaanden om uitsterven te voorkomen.” Rijkswaterstaat heeft met Crystal River afgesproken eerst 30 van de herbivoren af te nemen. Deze worden tijdens de testperiode in 2018 eerst ingezet in het Markemeer. Als de resultaten een teruggang van minimaal 40 % van de waterplanten uitwijzen, wil Rijkswaterstaat het aantal sirenia in 2019 uitbreiden. 

Meer informatie en de video van de werkwijze van het project is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl

*Dit artikel is een ouderwetse 1 aprilgrap