24 Uurs Zeilrace nu ook doublehanded

De Kustzeilers 24 Uurs zeilrace wordt dit jaar uitgebreid met een doublehandedklasse. Naast inschrijven voor volbemande wedstrijdklassen en de tocht kunnen nu ook schippers met slechts een bemanningslid zich inschrijven in de ORC klassen. 

LeeLoo

Een nieuwe uitdaging in de prestigieuze tocht van een etmaal over het IJsselmeer, Markermeer, Wadden- en Noordzee. De inschrijving is gestart op 1 april en verloopt via de website www.24uurszeilrace.nl. Op vrijdagavond 24 augustus 2018 klinkt op 14 locaties rondom het Marker- en IJsselmeer het startschot voor de grootste zeilrace voor zeiljachten in Noord-Europa. Een etmaal later finishen de naar schatting 600 boten voor de kust van Medemblik.“Uit evaluaties bleek dat er behoefte was aan een doublehanded klasse", vertelt de voorzitter van het Kustzeilers 24 uurs Zeilracecomité Klaas Jan Kroon. “Je ziet bij wedstrijden dat steeds meer schippers doublehanded willen zeilen, omdat ze moeite hebben om een complete bemanning bij elkaar te krijgen. Dat geluid horen we nu ook voor de 24 Uurs Zeilrace. We hopen hiermee eveneens een andere categorie zeilers te enthousiasmeren om mee te doen aan deze unieke zeilrace. De doublehanded klasse is alleen voor de wedstrijdklassen, niet voor de tochtzeilers. Wellicht vormt het voor die zeilers aanleiding een meetbrief aan te schaffen en ook mee te doen in de doublehanded klasse."

Track en trace verplicht voor wedstrijdzeilers

Net als vorig jaar kunnen alle deelnemers aan de Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace zich aanmelden voor het track en trace systeem. Via mobieltje, pc of tablet met internetverbinding kunnen de geronde boeien worden ingevoerd en zien de deelnemers meteen hoeveel mijlen ze tot dan toe hebben afgelegd. Voor de wedstrijdklassen is het track en trace systeem zelfs verplicht dit jaar. “Dat haalt de foutkansen eruit en geeft geen aanleiding tot discussies", aldus Kroon. “Dankzij dit speciale volgsysteem zijn alle rakken vastgelegd en kan niemand meer zeggen 'dat kan helemaal niet' als een uitslag ongeloofwaardig lijkt." Het thuisfront blijft eveneens via het track en trace systeem op de hoogte en kan alle tactische keuzes en rakken van de deelnemers goed volgen.

Over Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace

De Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers organiseert voor de 54ste keer de Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace. De combinatie van navigatiekunst, zeilen, de gezelligheid en overleven maakt het evenement nog altijd geliefd bij jachtzeilers. Het deelnemersveld bestaat uit toer- en wedstrijdklassen. Alle teams moeten in een etmaal zoveel mogelijk zeemijlen afleggen. Ze mogen de vastgestelde rakken op het IJsselmeer, Markermeer, de Waddenzee en de Noordzee slechts twee keer zeilen, dus navigatie is essentieel. Naast zeewaardigheid en uithoudingsvermogen van de gehele bemanning, zijn een goede interpretatie van het weer, het vaargebied en de stromingen belangrijke factoren voor het eindresultaat.Deelname aan de Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace is mogelijk in de ORC Club volbemand en doublehanded, Ronde- en Platbodemjachten, VKSJ aangesloten (klassieke) jachten, PolyClassic aangesloten jachten, zeegaande multihulls alsmede in niet-gemeten kajuitzeiljachten. Het overgrote deel van de vloot doet mee aan de tocht. De rest verdeelt zich over de diverse wedstrijdklassen.