24-uurs Challenge tegen kanker

Vrijdagavond 19 oktober begint het team Malle Piet vanuit Urk aan hun alternatieve 24-Uurs Zeilrace tegen kanker.

24-uurs Challenge

Geheel volgens de spelregels en in de traditie van de Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace klinkt voor hen om 19.00 uur het startschot. Vervolgens zullen ze een etmaal later voor de kust van Medemblik finishen. Iedere gevaren mijl levert geld op voor de stichtingen Vaarkracht en Maarten van der Weijden Foundation.

Het begon allemaal met de inschrijving voor de 54e 24 Uurs Zeilrace, georganiseerd door de Vereeniging van Kustzeilers, waarbij het de bedoeling is om in een etmaal zoveel mogelijk nautische mijlen langs vastgestelde rakken te varen. Een paar bevriende zeilfanaten besloten om samen mee te doen. Na de nodige voorpret en voorbereidingen kwam het onheilspellende bericht dat naasten van de bemanningsleden waren getroffen door kanker. De tocht kon niet doorgaan, want ‘samen uit, samen thuis’. De aandacht ging uit naar belangrijkere zaken.

“Toch bleef het knagen en zo ontstond al snel het idee om alsnog voor onszelf een alternatieve 24-Uurs te zeilen”, aldus de zeilers Paul Zaal, Alwin Zaal en Jan Stoker. “Alle bescheiden waren immers in huis, dus het zou een kwestie van uitvaren zijn. Een datum werd geprikt en de voorbereidingen weer opgepakt. Alleen het echte doel ontbrak, want de Malle Piet is op voorhand gediskwalificeerd. We kunnen er alleen maar naar streven om de prestaties van de 54e editie te evenaren of te verbeteren. Ingegeven door wat Maarten van der Weijden met de 11 Steden Zwemtocht doet om kankeronderzoek te steunen en waar Stichting Vaarkracht voor staat om patiënten een mooie dag te geven, kreeg onze alternatieve 24-Uurs een ander doel dan gezellig een nachtje zeilen. Onder de naam 24-Uurs Challenge zamelen we voor iedere gevaren mijl geld in voor deze twee prachtige stichtingen.”

Na familie en vrienden als eerste sponsors en supporters, volgden bevriende bedrijven en collega brandweermannen en vrouwen van Jan Stoker. Hij is werkzaam bij de brandweer Bilthoven. Ook de havenmeester van Urk pikte het verhaal, de ambitie en de Challenge op. Het resultaat is dat zes IJsselmeerhavens, reddingsmaatschappijen en een collega brandweerkorps het ambassadeurschap voor de 24 Uurs Challenge op zich nemen. “Dat is geweldig en meer steun is altijd welkom. Help de Malle Piet knokken tegen kanker en geef de Malle Piet support of doneer”, aldus de bemanning.

Voor meer informatie over de 24-Uurs Challenge van de Malle Piet en het programma, zie www.mallepiet.com en www.vaarkracht.nl. “We nodigen iedereen uit voor de 'First & last Mile Salute' in Urk of Medemblik...”, laat het drietal zeilers tot slot weten.